خانه خبرها وگزارشهاویژه تهیه دلنوشته ها لينک تماس درباره سايت جستجو
lupe

علی پورنقوی: سیاست سازمان نسبت به جنبش سبز، سیاست حمایتی و درعین موضع انتقادی است

نویسنده: شیرین فامیلی

٢٩.٠٤.٢٠١١

منبع: رادیو فردا

دوازدهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران، درآلمان برگزار شد.

این اولین اجلاس رسمی این سازمان پس از اعتراض های انتخاباتی درایران است.

در کنگره علاوه بر مباحث داخلی سازمان، سند سیاست های دورآتی این سازمان در قبال مسائل ایران به بحث گذاشته شد.

درمحل کنگره، گفتگویی با علی پورنقوی عضو هیئت سیاسی و سردبیر نشریه کارداشتم و از او پرسیدم: در سند سیاسی پیشنهادی پذیرفته شده در اجلاس شما، در باره ایران بر چه موارد تاکید شده است؟

Ø·ÛŒ دو سال گذشته ما شاهد بروز، اوج‌گیری Ùˆ تداوم جنبشی موسوم به «Ø¬Ù†Ø¨Ø´ سبز» بودیم؛ دوسالی Ú©Ù‡ مصادف با فاصله بین کنگره یازدهم Ùˆ دوازدهم ما بود

بنابراین سند سیاسی در استخوان بندی اصلی خود، بر تعیین رابطه با جنبش سبز و حرکت دموکراتیک و اعتراضی مردم تمرکز دارد. همچنین تمرکز دارد بر کیفیت ارتقای این جنبش، درک و شناسایی پیچیدگی ها و گره هایی که این جنبش با آن مواجه است.

از سوی دیگر در شش ماهه اخیر ما شاهد اوج‌گیری جنبش های دموکراتیک در منطقه خاورمیانه Ùˆ شمال آفریقا بودیم Ú©Ù‡ در ابعاد ناشناخته ای بروز کردند Ùˆ تاثیرات خود را تا حال حاضر به بار آورده اند Ùˆ باز هم اثرات خود را بر جای خواهند گذاشت، از جمله در جنبش دموکراتیک مردم ایران.

مورد دیگری که سند سیاسی به آن توجه دارد، تداوم و تشدید بحران پرونده اتمی جمهوری اسلامی است و موضع گیری های ممکن درباره این مسئله.

 

مهمترین موضع سازمان شما در مورد پرونده هسته ای ایران در این سند پیشنهادی چیست؟

اصلی‌ترین موضع سازمان در مورد پرونده اتمی، پذیرش پروتکل الحاقی توسط جمهوری اسلامی است. سند پیشنهادی تصریح دارد Ú©Ù‡ چنین اقدامی نه تنها نافی حق حاکمیت ملی ایران نیست، بلکه اقدام اعتماد آمیزی است Ú©Ù‡ راه را برای حل بحران خواهد گشود.

 

آقای پورنقوی! در اجلاس کسانی هم هستند که با سند سیاسی پیشنهادی سازمان مخالفند. مخالفت آنها بیشتر در زمینه کدام موضوعات است؟

در هر سه موردی Ú©Ù‡ من به آن اشاره کردم، Ù…ÛŒ توان گفت بیشتر از هر چیز صحبت بر سر نوانس‌ها یا تکیه کردن متفاوت سخنران ها بر جهات مختلفی است Ú©Ù‡ هر یک از سیاستها در بر دارد.

برای روشن کردن مطلب باید بگویم سیاست عمومی سازمان نسبت به جنبش سبز، سیاست حمایتی است درعین موضع انتقادی. اما رفقایی هستند که تاکید را بیشتر بر انتقاد و رفقای دیگری تاکید بیشتر را برحمایت از جنبش سبز می گذارند.

در زمینه پرونده اتمی هم وضع مشابه است، یعنی موضوع حق ایران برای استفاده از کاربردهای صلح آمیز هسته ای مورد توافق است و موضوع تعهدات بین المللی ایران و اعتماد سازی باور همگی رفقای سخنران بوده است. اما این که حل مسئله اتمی مستلزم عمل دوجانبه طرفین درگیر در این پرونده است و این عمل دو جانبه مستلزم اقدام یکی از طرفین برای اعتمادسازی است، تاکید سخنرانان گاه بر این سمت و گاه بر سمت دیگر است.

 

نظرخواهی

نام
ایمیل
متن
وب سایت تهیه از انعکاس نظر هایی که به فرد یا افرادی توهین شده باشد وپیام هایی که آدرس فرستنده مشخص نیست، معذور است

چاپ کنید    برای دوستان خود بفرستید

14568