خانه خبرها وگزارشهاویژه تهیه دلنوشته ها لينک تماس درباره سايت جستجو
lupe

رشد تن فروشی درمیان دختران و زنان متاهل درتهران

٣٠.١١.٢٠٠٨

منبع: کانون زنان ایرانی

اخیرا سعید مدنی یکی از صاحب نظران وپژهشگران مسائل اجتماعی ایران با اتمام یک تحقیق میدانی گسترده تغیرات گسترده ای را در بین جامعه تن فروشان شهر تهران چه از نظر جمعیت و چه سن و ویژگی های اجتماعی و فرهنگی نشان داده است . در همین رابطه گفتگوی مهدی افروزمنش را با این پژوهشگر می خوانید

در اوج حساسیت و تابو سازی پیرامون مسائل جنسی در کشور تحقیق در مورد روسپیگری خیلی جسورانه به نظر می رسد؟

 Ø§Ù„بته قطعا پژوهش در اين زمينه خصوصا برای ÙŠÚ© محقق مرد بسيار دشوار است .به علاوه با توجه به جرم بودن تن فروشی مطالعه در مورد اين جمعيت پنهان کار را دشوارتر هم Ù…ÛŒ کند. Ù…ÛŒ دانيد زنی Ú©Ù‡ به جرم تن فروشی بازداشت Ù…ÛŒ شود مجازاتی معادل دو ماه حبس تا سنگسار Ùˆ قتل در انتظار اوست .پس متقاعد سازی اين زنان برای همکاری با ÙŠÚ© پژوهش Ùˆ جلب اعتماد آنها درست مثل مطالعه در باره معتادان در خيابان بيست سال پيش است. البته همين گرفتاری در مورد ارائه خدمات بهداشتی به اين زنان هم وجود دارد.اما اجازه دهيد اين گفت Ùˆ Ú¯Ùˆ را بايک اصلاح Ùˆ تذکر آغاز کنيم Ùˆ آن عدم کاربرد کلمه روسپی در مورد اين زنان است. در واقع اين کلمه واجد بار معنايي منفی برای اين زنان است Ú©Ù‡ اخلاق پژوهش Ø­Ú©Ù… Ù…ÛŒ کند از کاربرد آن خودداری کنيم .شايد کلمه تن فروش اصطلاح مناسب تری باشد ،اگرچه در سطح جهانی Ùˆ خصوصا در ادبيات پژوهشی از کلمه کارگر جنسی (Sex Worker) استفاده Ù…ÛŒ شود Ú©Ù‡ بنده شخصا با آن موافق نيستم زيرا بکارگيری آن مستلزم قائل شدن مشروعيت برای اين روش کسب درآمد است Ú©Ù‡ پايه نظری آن ليبراليسم Ùˆ ليبرتاريانيسم (Libertarianism)است.

 Ø¨Ù‡ همین خاطر است Ú©Ù‡ کمتر مستندی در این حوزه در اختیار داریم، آنقدر Ú©Ù‡ هنوز بهترین پژوهش در این حوزه مربوط به سال 1347 است؟

البته تحقیقات آقای توريکیان در سال 1357 وآقای دکتر صديق سروستانی در سال 1372 را نبايد ناديده گرفت . مطالعه سرکار خانم دکتر فرمانفرمائيان هنوز پس از 40 سال آموزه های خوبی در اختيار پژو هشگران قرار می دهد.

شاید به این خاطر است که تحقیقات بعد از انقلات بیشتر متمرکز روی نمونه های حاضر در زندان ها یا مراکز حمایتی بود که بالطبع نتایج آنها نیز مغایرت هایی با واقعیت داشت؟

به همین دلیل است که تحقیفق خانم دکتر فرمانفرمائيان یکی از برجسته ترین پژوهش های اجتماعی در ایران به شمار می آید. تحقیقی جامع که به صورت همزمان موارد بسیاری اعم از الگوهی تن فروشی، ویژگی های فردی و چگونگی روش کار و .... را مورد تجزیه و تحلیل قرار دارد . با اهمیت تر اینکه این مطالعه در مورد زنان تن فروش آزاد و در حال فعالیت انجام شد. پس از انقلات تا سالها برای مطالعه در اين مورد محدوديت بسيار وجود داشت و به همين دليل جامعه آماری چند پژوهش ديگر انجام شده منحصرا زنانی بودند که بازداشت شده و در زندان يا مراکز بهزيستی نگهداری می شدند.

ظاهرا هنوز اين محدوديتها پابرجاست و متاسفانه همچنان در ذهن مدیران ما ارتباط تناتنگی بین اثبات هر معضل اجتماعی و ضعف سیاسی حکومتی برقرار می شود؟

خوب نبايد منکر اين شد که ارزيابی وضعيت اجتماعی می تواند ملاکی برای ارزيابی عملکرد حاکميت باشد. اشتباه دولت ها در اين است که تصور می کنند همه ماموريت آنها پنهان نگه داشتن و نفی وجود اين مسايل است. البته حساسيت ها خصوصا تا قبل از استقرار دولت نهم کم تر شده بود. اما به دليل همين محدوديت ها پس از انقلاب اولين پژوهش جدی در سال 1372 به سفارش نیروی انتظامی توسط آقای دکتر صديق کلید خورد و سپس با انجام دو تحقیق در سال 1384 وارد فصل تازه ای شد.

با این دو پژوهش عملا وارد مرحله ای شدیم که در سال 1347 یکبار تجربه شده بود. بررسی روی زنان تنفروش خارج از زندان و مراکز حمایتی. اما گذشته از این همواره این ابهام را داشته ام که چرا تمامی تحقیقات ما متمرکز روی تهران است و گمان نمی کنم به غیر از دو پژوهش شیراز و تبریز ما کار مشابه دیگری در کشور داشته باشیم؟

 ØªØ§ حدود زیادی این روند منطقی است به هر حال اینجا بزرگترین شهر کشور است، بالاترین نرخ جمعیت را داشته Ùˆ به نوعی مقصد بسیاری از سفرهاست.ضمن اینکه در نظر داشته باشید تحقیق در زمینه جمعیت های پنهان Ú©Ù‡ فعالیت شان به دلایل مختلف جرم تلقی شده یا مذموم است تا حدودی در شهر های Ú©ÙˆÚ†Ú© بسيار دشوار است. به خصوص اگر مطالعه بر شناخت وضعيت زنان تن فروش آزاد باشد.

 Ø§Ù…ا با این وجود به نتایج بسیار جالبی دست یافتید Ú©Ù‡ با توجه به نتایج پژوهش سال 1347 سند معتبری است برای سنجش کارایی سیاست های اجتماعی کشور در 40 سال گذشته ØŸ

واقعیت این است که مطالعات پیرامون تن فروشی در ایران و نتایج آن را از زوایای مختلفی می توان مورد بررسی قرار داد. اما با این وجود باز هم تغییرات به وجود آمده از سال 47 تا به امروز برای خود من هم جالب توجه بود. ویژگی های فردی و خانوادگی این زنان تفاوت های چشمگیری با گذشته پیدا کرده است. میانگین سنی شان کاهش یافته و گروه های جوانتری وارد این حرفه شده اند. در سال 1347 یافته ها از میانگین سنی 31 سال زنان روسپی خبر می داد اما در سال 1387 ما به میانگین 27-26 سال دست پیدا کردیم.

سن شروع چه سالی است ؟

میانگین مدت تن فروشی در تهران 5 سال است که با این حساب باید از ميانگين سن شروع 22 -21 سالگی برای شروع سخن گفت.

پیش از این سنین پایین تری عنوان نمی شد؟

بله اما توجه داشته باشید که این سنین داده تحقیقاتی بود که نمونه هایشان از مراکز بهزیستی یود. معمولا زنان یا دخترانی به مراکز بهزیستی منتفل می شوند که برای اولین بار بازداشت شده باشند و از آنجا که امکان ندارد کسی سالها در این حرفه باشد و بازداشت نشود معمولا دختران جوانی را به مراکز بهزیستی می برند که سن های پایینی دارند بنابراین میانگین سنی نیز در این شرایط پایین تر ارزيابی می شود. البته فراموش نکنيد که ما از ميانگين سن شروع صحبت می کنيم بنابراين گروههايي از دختران سنين پايين تر هم حتما در گروه زنان تن فروش قرار دارند.

در همایش آسیب های اجتماعی ، از رواج روسپیگری متاهلان نیز به عنوان یک چالش نام برده شد آیا تاییدیه بر این نکته در دست داریم؟

 Ø¯Ø± واقع Ù…ÛŒ توان گفت برخلاف دهه 40 Ú©Ù‡ عمده زنان تنفروش کسانی بودند Ú©Ù‡ پس از شکست در ازدواج به این حرفه کشیده Ù…ÛŒ شدند ØŒ در حال حاضر با حضور نسبت قابل توجه دختران مجرد Ùˆ زنان متاهل دربين زنان تن فروش مواجه هستیم.

برای ورود دختران مجرد به این عرصه تا حدودی توجیهاتی وجود دارد اما برای زنان متاهل آن هم با اطلاع و همکاری همسر موضوع پیچیده و البته دردناک می شود. آنها برای چه به این عرصه وارد می شود آن هم به این روش؟

 Ø®ÙˆØ¨ همان طور Ú©Ù‡ شما هم اشاره کرديد موضوع هم پيچيده Ùˆ هم در دناک است. اين پديده Ú©Ù‡ در گذشته هم به ندرت گزارش شده از ÙŠÚ© الگوی واحد تبعيت نمی کند. از ÙŠÚ© سو گروههای مختلفی از شوهران در ميان اين خانواده ها قرار دارند .مثلا ÙŠÚ© گروه مردان معتاد هستند Ú©Ù‡ برای تامين هزينه مواد مصرفی شان ابتدا زنان خود را معتاد Ùˆ سپس آنها را وادار به تن فروشی Ù…ÛŒ کنند.اما دسته ديگر هم مردانی هستند Ú©Ù‡ در آمد کافی برای تامين هزينه زندگی ندارند به همين دليل هم زنان آنان در مواردی با اطلاع آنان Ùˆ در مواردی بدون اطلاع آنها اقدام به تن فروشی Ù…ÛŒ کنند. اما آيا به نظر شما اين رفتار خيلی زشت تر از الگوی ازدواج با فاصله سنی بيش از 20 سال بين زوجين برای دست يابی به زندگی Ùˆ درآمد بيشتر است؟

آیا افزایش آمار مربوط به تن فروشی متاهلی Ù…ÛŒ تواند ارتباطی با افزایش طلاق های جنسی در کشور داشته باشد. به عبارتی وقتی نتایج از کمرنگ شدن عامل اقتصادی یا مهاجرتی « نیازهای اولیه» برای ورود دختران به این حرفه خبر Ù…ÛŒ دهد Ù…ÛŒ توانیم به همان میزان از اهمیت یافتن انگیزه ها یا نیازه های ثانویه در زنان برای ورود به این عرصه سخن بگوییم ØŸ

ببينيد ،فراموش نکنيد که بنا بر تعريف تن فروشی(Prostitution) عبارت است از عرضه خدمات جنسی بدون رعايت ضوابط و موازين قانونی يا شرعی در قبال دريافت پول يا کالا. بنابراين انگيزه تن فروشی فقط و فقط کسب در امد است و نه لذت جنسی .اتفاقا زنان تن فروش از اين روابط نه تنها لذت نمی برند بلکه اغلب از آن تنفر هم دارند.بنا براين در تن فروشی هميشه انگيزه اقتصادی است ،حال يا برای رهايي از فقر و گرسنگی خود و خانواده يا دست يابی به زندگی بهتر. آنچه نبايد با اين مفهوم خلط شود بی مبالاتی جنسی(Promiscuity) است.يعنی داشتن شرکای جنسی متعدد برای کسب لذت .بنا براين وقتی از نياز های اوليه و ثانويه به عنوان انگيزه تن فروشی صحبت می کنيم منظور به طور مشخص باز هم نياز های مادی است . نيازهای اوليه اشاره دارد به گروهی که برای رهايي از فقر مطلق تن فروشی می کنند و نياز های ثانويه تاکيد دارد بر زنان و دخترانی که برای فرار از فقر نسبی و کاهش فاصله زندگی خود با ديگر زنان و دخترانی که زندگی بهتری نسبت به آنها دارند ، اقدام به اين کار می کنند .يکی در شرايط اضطرار قرار دارد و ديگری نه.

در سال 1347 خانم فرمانفرمائيان اشاره دارد که 90 درصد زنان تن فروش بی سواد و یا کم سواد هستند؟

همان طور که گفتم الگوی تن فروشی در حال حاضر در مقايسه با گذشته به شدت تغيير کرده ، در واقع اين تغيير شامل حال همه مشکلات اجتماعی می شود.در مورد ترکيب سنی زنان تن فروش هم اکنون وضعيت کاملا تغيير کرده است، بيش از 90 درصد زنان تن فروش در حال حاضر با سواد هستند و ما با زنانی مواجه شدیم که از تحصیلات دانشگاهی نیز برخوردار بودند، حتی بالاتر از کارشناسی هم در میان ایشان بود.جالب اینکه این جابجایی سرعت بالایی هم داشته والبته هم راستا با تغییرات سواد در سطح کلی جامعه است. نکته دیگری که جای تامل دارد این است که حدود 70 درصد زنان مورد بررسی در این پژوهش یا در تهران متولد شده اند و یا اینکه مدت زیادی است که در تهران زندگی می کنند. این روند نیز تقریبا عکس نتایج سال 1347 و پزوهش خانم فرمانفرما است در آن دوره اکثريت زنان تن فروش کسانی بودند که به تهران مهاجرت کرده بودند.

 Ø§ÛŒÙ† نتایج نشانگر حضور عامل آگاهی در ورود به این حرفه است، به عبارتی متاسفانه دختران ما با آگاهی دست Ú©Ù… نسبی این حرفه آن را انتخاب Ù…ÛŒ کنند Ùˆ از همین رو باید اعتبار افسانه های دختری مهاجر، فقیر Ùˆ بی سواد را Ú©Ù‡ از سر ناچاری Ùˆ ناآگاهی به تن فروشی روی Ù…ÛŒ آورد را در حد همان سریال های تلویزیونی Ùˆ فیلم های فارسی بدانیم ØŒ درست است؟

نه تنها این افسانه ها را بلکه این تصور را که عمده این افراد از اختلالات روانی یا شخصیتی رنح می برند.البته هنوز هم مواردی از الگوهای سابق ملاحظه می شود. هنوز تن فروشی در اغلب موارد تنها راه کسب در آمد در برابر زنان و دختران نيازمند است. با تشديد بحران اشتغال و افزايش نرخ بيکاری خصوصا برای زنان اين شرايط باز هم وضعيت دشوار تری را پيش روی زنان قرار می دهد. ظاهرا سياست های دولت هم به سمت تسهيل اين روند است .مثلا همين لايحه خانواده زمينه ساز تن فروشی رسمی و قانونی است .

 Ø¯Ø± برخی از پزوهش ها، اشاره شده Ú©Ù‡ این دسته زنان در گروه های دارای IQ پایئن طبقه بندی Ù…ÛŒ شوند؟

 Ø´ÙˆØ§Ù‡Ø¯ زيادی برخلاف اين يافته وجود دارد ØŒ در هر حال وجود برخی زنان با بهره هوشی پايين به معنای وجود یا شیوع اختلالات روانی در بین این زنان نیست. مطالعه ما هم این فرضیه را تایید کرد Ú©Ù‡ اختلالات شخصیتی در این گروه به هیج وجه بالاتر از میانگین جامعه نیست. البته این مسئله در مورد وضعیت خانوادگی متفاوت است . مطالعات متعددی نشان داده است Ú©Ù‡ کودکان دختر Ú©Ù‡ در خانواده مورد آزار جنسی قرار Ù…ÛŒ گیرند در بزرگسالی تمایل بیشتری به تن فروشی پیدا Ù…ÛŒ کنند. در مطالعه ما نیز 30 درصد زنان تایید کردند Ú©Ù‡ در کودکی مورد آزار جنسی قرار گرفته اند.

 Ø¯Ø± یک بررسی مشابه هم 48 درصد این زنان از کمبود محبت در خانواده های خود شکایت داشتند؟

 Ø§ØµÙˆÙ„ا سوابق خانوادگی در گرایش به این حرفه موثر است، از جمله حضور زن تن فروش در خانواده يا حتی بين دوستان.

 Ø¨Ø§ فراموشی افسانه دختران مهاجری Ú©Ù‡ از سرناآگاهی Ùˆ فقر یا اسیر شدن در دستان یک انسان پلید به تن فروشی روی Ù…ÛŒ آورند Ùˆ همزمان با افزودن عنصر انتخاب Ú©Ù‡ ناشی از آگاهی در بین این دختران است گمان Ù…ÛŒ کنم باید انگیزه های جدیدی هم Ø´Ú©Ù„ گرفته باشد؟

 Ù…ا متوجه شدیم بخش بزرگی از این زنان برای گریز از نابرابری تن به این کار Ù…ÛŒ دهند. يعنی همان طور Ú©Ù‡ گفتم از ÙŠÚ© سو اين گروه زنان از وضع خود ناراضی هستند Ùˆ از سوی ديگر راههای متعارف Ùˆ قانونی برای دست يابی به ÙŠÚ© زندگی بهتر در برابر آنان وجود ندارد.مثلا تمايل به ادامه تحصيل دارند Ùˆ موفق به ورود به دانشگاههای دولتی هم نشده اند لذا برای تامين هزينه دانشگاه غير دولتی تن فروشی Ù…ÛŒ کنند.البته اميدوارم هرگز چنين استنباط نشود Ú©Ù‡ هر دختری در دانشگاه آزاد از اين طريق هزينه هايش را تامين Ù…ÛŒ کند.

 Ø§ÛŒÙ† همان عامل اقتصادی برای گریز از فقر نیست؟

خیر. این انگیزه بیش از انکه به رفع فقر نظر داشته باشد به رفع نابرابری و بی عدالتی معطوف است . در واقع چون ساختار اقتصادی- اجتماعی امکان فرصت های برابر را برای زنان و مشارکت آنها در زندگی اجتماعی فراهم نمی کند ،آنها ناچار می شوند از هر طريق ممکن راه خود شان را به سوی زندگی بهتر باز کنند، اگر چه عده ای تصور کنند که اين سراب است و راه به جايي نخواهد برد.

 Ú©Ù…ÛŒ به تحلیل جامعه شناسان Ú†Ù¾ Ú©Ù‡ ریشه های هر معضلی را نابرابری Ùˆ فاصله اقتصادی Ù…ÛŒ دانند نزدیک نشدیم؟

نقش فاصله طبقاتی اتفاقا در این گروه از هرگروه دیگری ملموس تر است. اصولا زنان تن فروش را به سه دسته می توان تقسیم کرد، تن فروشان جنوب شهری که بیشتر به خاطر رفع نیازهای اصلی و یا حتی تنها جایی برای خوابیدن این کار را انجام می دهند، تن فروشان بالای شهری یا به قول سيمون دوبوار زنان تن فروش متشخص که قدرت تعیین شرایط مثل میزان دستمزد و نوع مشتری را در اختیار دارند و روسپیان میانه که تقریبا حد وسط قرار دارند. حال به فاصله دو دسته اول توجه کنید، در صورتی که دسته اول ناگزیر است در هر شرایطی کار کند و حتی در برخی از روزها چندین رابطه برقرار کند، زنان تن فروش متشخص همه ابزارها را در اختیار دارند که مشتری خود را انتخاب کنند، به او بگویند چقدر هزینه کند و حتی به او بگویند نه. صریحتر بگویم. فرهنگ تن فروشی در تهران چندان تفاوتی با فرهنگ عمومی ندارد. بخشی از پروسه جمع آوری اطلاعات ما در مطالعه اخیر با ایام محرم مصادف شد و جالب اینکه در همین مدت با کاهش شدید فعالیت این زنا ن در سطح شهر مواجه بودیم. آنها در این مدت کار نمی کردند، آنهایی هم که کار می کرند می گفتند در صورت اختیار چنین کاری را نمی کردند.

 Ø¨Ø§ÙˆØ± Ù…ÛŒ کنید؟

 Ø´Ù…ا کمتر زنی را پیدا Ù…ÛŒ کنید Ú©Ù‡ از این کار لذت ببرد.

قبول دارم و حتی آمارها نشان می دهد بیش از 70 درصد این زنان پس از آغاز تن فروشی خودارضایی را نیز آغاز می کنند که نشانگر لذت نبردن از روابط متعدد خود است اما با این وجود آیا با رفع نابرابری، تن فروشی هم رفع می شود؟

رفع این عامل به این سادگی که شما می گویید میسر نیست اما گمان می کنم بخش بزرگی از مسئله برطرف شود. ارزیابی های نشان می دهد آرزوی مشترک همه این زنان خروج از این حرفه است. روزی که بتوانند از طریق ازدواج و یا برخوردار شدن از امکانات مالی مناسب تن فروشی نکنند و جالب اینکه این رویا گهگاه چنان واقعی جلوه می کند که خود مسئله ساز است.

 Ú†Ú¯ÙˆÙ†Ù‡ ØŸ

 Ø¯Ø®ØªØ±Ø§Ù†ÛŒ هستند Ú©Ù‡ با وجود فعالیت در این حرفه به دلیل این رویا يعنی ازدواج Ùˆ ايجاد زندگی متعارف Ù…ÛŒ خواهند بکارت خود را حفظ کند. از همین رو تن به روابط جنسی نا متعارفی Ù…ÛŒ دهند Ú©Ù‡ احتمال ابتلا به بیماری های مقاربتی Ùˆ ایدز را افزايش Ù…ÛŒ دهد. . Ù…ÛŒ بینید Ú©Ù‡ این گروه در رفتارها Ùˆ خدمات جنسی شان نیز تلاش Ù…ÛŒ کنند رویای خود را محقق کنند.

به نمونه ای هم از این تحقق برخوردید؟

این فقط یک رویاست. کمتر کسی چنین شانسی می آورد.انها تنها زمانی از این حرفه خارج می شوند که دیگر نتوانند کار کنند.

 Ù…شتریان این زنان غالبا Ú†Ù‡ مردانی هست?

 Ø¨Ø§ÙŠØ¯ تاکيد کنم Ú©Ù‡ مطالعه در باره مشتريان بسيار دشوارتر از پژوهش در باره زنان تن فروش است ،زيرا علاوه بر مخاطرات حقوقی Ú©Ù‡ متوجه آنهاست از نظر خانوادگی Ùˆ اجتماعی هم حيثيت آنها در معرض تهديد قرار Ù…ÛŒ گيرد. احتمالا به همين دليل هم لااقل بنده هيچ مطالعه مستقلی در باره مشتريان زنان نديده ام. اما در مطالعه ای Ú©Ù‡ انجام شد از زنان تن فروش در باره ويژگيهای مشتريان خودشان سئوال شد Ú©Ù‡ نتايج جالبی به دست آمد. مثلا ÙŠÚ© خانم تن فروش 38 ساله مشتريان خودش را به شش گروه تقسيم کرد:

 « اول مرداني كه از طرف زنان خود تأمين (جنسی) نمي شوند.

 Ø¯ÙˆÙ… مرداني كه نيازهاي جنسي شان فراتر از عقايد همسرشان است .

سوم پسرهايي كه اول سكس بازيشان است Ùˆ با دوستاني رقم خورده اند كه اين كار را تشديد مي‌‌كند.

چهارم و مهمتر از همه مرداني كه داراي پول زياد هستند و نمي دانند چطور پولشان را خرج كنند.

 Ù¾Ù†Ø¬Ù… مرداني كه خيلي خوشگذران Ùˆ رفيق باز هستند Ùˆ با خانواده تفريح Ùˆ حال نمي كنند.

ششم مرداني كه در مذهبي بودن فيلم بازي مي كنند Ùˆ زنشان بايد طبق الگوي آنها رفتار كند، بالطبع زنانشان از مد Ùˆ سكس Ùˆ جامعه عقب مي مانند Ùˆ مردانشان در جاي ديگر تخليه مي شوند.»

 Ø´Ø§ÙŠØ¯ اين طبقه بندی دقيق نباشد اما تصوير جامعی از مشتريان ارائه Ù…ÛŒ دهد.در اين مطالعه به نظر زنان تن فروش مشتريان بيشتر در گروه سنی 30-50 سال قرار دارند يعنی ميانسالان بيش از نيمی از مشتريان را شامل Ù…ÛŒ شوند ØŒ پس از اين گروه سنی جوانان (گروه سنی 18-29سال) قرار ذارند.به گفته زنان بيش از نيمی از مشتريان متاهل هستند Ùˆ اغلب تحصيلات متوسطه Ùˆ عالی دارند. نکته جالب در اين يافته ها آن بود Ú©Ù‡ اغلب قضاوت اخلاقی زنان تن فروش در باره مشتريان منفی بود. در چند مورد وقتی پرسشگر به اشتباه اصطلاح روسپی را در سئوال بکار برده بود آنها معترض شده بودند Ú©Ù‡ اين نسبت شايسته مشتريان ما خصوصا متاهلين است.

نظرخواهی

٢   فرانك
Notice: Undefined variable: row in /var/www/clients/client15/web41/web/templates/funcs.php on line 928

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/clients/client15/web41/web/templates/funcs.php on line 928
17:37:58 31.12.2008
هنوز در بهت و حيرتم... ...واقعاچه بايد كرد؟
١   دكترآريوس 19:56:32 05.12.2008
در ايران پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ به رهبری روح الله خمینی, قیامی اسلامی برعليه جامعه مدرن, پیشرفته وسازنده درگرفت. زشت ترين قسمت آن, براندازى حقوق مدنى مردم, مخصوصا حقوق زنان و پایمال كردن شخصيت و اعتماد بخود آنان, بازگشت پدرسالارى خشن و مرد سالارى مطلق است. تنفروشى زنان مخصوصا زنان متاهل در سنين بالاى سى سال بدون شك چندين علت پيچيده و در دناک در بردارد كه با پایمال شدن شخصيت و حقوقشان و از طرفى تنزل زنان به برآورده كننده نیازهاى جنسى مردان ارتباطى مستقيم دارد. نابرابری حقوقى، متعلق بودن به پدر يا بهمسر, زن سركوبى قانونى واجتماعى, برآورده نشدن نیازهای جنسى و ثانویه زنان مانند نیاز به مورد توجه ومحبت قرار داشتن و در خاتمه نیازهای اقتصادی انگیزه ديگرى برای آغاز تن فروشی زنان ميباشد.

نام
ایمیل
متن
وب سایت تهیه از انعکاس نظر هایی که به فرد یا افرادی توهین شده باشد وپیام هایی که آدرس فرستنده مشخص نیست، معذور است

چاپ کنید    برای دوستان خود بفرستید

16318