خانه خبرها وگزارشهاویژه تهیه دلنوشته ها لينک تماس درباره سايت جستجو
lupe

شیرین عبادی برنده جایزه "مدارا " در آلمان شد

١٨.٠٩.٢٠٠٨

به گزارش روزنامه آلمانی  زوددویچه ØŒ شیرین عبادی  حقوقدان Ùˆ فعال حقوق به دریافت جایزه "مدارا" از آکادمی پروتستان  توتسینگ نائل آمده است.

 Ø¨Ù‡ نوشته این روزنامه آلمانی خانم عبادی Ú©Ù‡ پیش از این به عنوان اولین زن مسلمان جایزه صلح نوبل  سال 2003 ØŒ به او اهدا شده بود، جایزه مدارا را در اول اکتبر سال جاری میلادی Ø·ÛŒ مراسمی دریافت خواهد کرد. این جایزه مبلغ ده هزار یورو است Ú©Ù‡  Ø§Ø² طرف این آکادمی به خاطر مبارزه شیرین عبادی درراه حقوق بشر ودمکراسی  Ø¨Ù‡ ÙˆÛŒ اهدا میشود.

 

فریدمن گراینر مدیر آکادمی پروتستان توتسینگ در سخنان خود خطاب   Ø¨Ù‡ هیئت ژوری گفته است Ø› خانم عبادی برغم ممنوعیت های شغلی Ùˆ فشار وتهدید به مرگ ØŒ از منتقدان حکومت Ùˆ دگراندیشان کشورش دفاع میکند Ùˆ وکالت آنها را برعهده  Ù…ÛŒ گیرد.

 

زوددویچه نوشته است ؛اهدا ÛŒ این جایزه به  شیرین عبادی حقوقدان Ú©Ù‡ اکنون 61 سال دارد؛ همچنین به دلیل  ÙØ¹Ø§Ù„یت های گسترده او  بخاطربرا بری حقوق زنان Ùˆ حقوق کودکان در جامعه  Ø§Ø³Øª . خانم عبادی Ø› به نوشته این روزنامه آلمانی Ø› به عنوان یک زن مسلمان  براین باور است Ú©Ù‡ هیچ تضادی میان اسلام واقعی Ùˆ حقوق بشر وجود ندارد.

 

در مراسم اهدا جایزه به خانم عبادی افزون بر برندگان پیشین این جایزه ØŒ رومان هرتسوگ رئیس جمهور پیشین  ØŒ  Ø¯Ø§Ù†ÛŒÙ„ بارن بویم  رئیس اپرای برلین Ùˆ هنینگ مانکل نویسند Ù‡ آلمانی حضور خواهند داشت.

چاپ کنید    برای دوستان خود بفرستید

15531